Menu Close

Tag: เทคโนโลยี

AI หุ่นยนต์อัจฉริยะ ผ่าตัดแผลเล็กข้อเข่า

เทคโนโลยี

AI หุ่นยนต์อัจฉริยะ ผ่าตัดแผลเล็กข้อเข่า “การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์อัจฉริยะแบบแผลเล็ก” หรือ “Robotic Assisted Total Knee Arthroplasty” เป็นอีกความก้าวหน้าในวงการแพทย์ยุคปัจจุบันในวันนี้ ด้วยการพัฒนาต่อยอด “AI” ปัญญาประดิษฐ์ให้สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสามารถคิดเองได้โดยที่ไม่ต้องสอน ที่สำคัญสิ่งที่คิดและแสดงออกมานั้นมีความเป็นเหตุเป็นผลที่แทบจะไม่มีโอกาสผิดพลาดแม้แต่นิดเดียว หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพกเทียมเป็นรุ่นใหม่ที่มีข้อดีมากกว่ารุ่นเก่า โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการคำนวณ นพ.พิชิต กังวลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง บอกว่า ทำให้การวางตำแหน่งของข้อเทียมได้อย่างแม่นยำถูกต้องมาก ข้อดีที่ว่านี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผลการรักษาดี เมื่อ “ข้อเทียม” …ที่เปลี่ยนเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องก็จะทำให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิต…